onsdag 11 februari 2015

Fritidsbarn eller skolelever

FRITIDSBARN ELLER SKOLELEVER
Är det någon skillnad?
Är det inte samma barn fast i olika verksamheter men i samma lokaler (för det mesta)?

Det finns en tendens...
Att ibland "förvandlas" barnen när de går över i tid från skola till fritids.

När skolklockan ringer och barnen slutar så blir de plötsligt "fritidsbarn".
Och då!!!

Ja, då är de skrikiga, de stör, de bryter mot alla "regler vi normalt har i skolan", de springer inomhus o.s.v......................................

De verkar förvandlas från elever till varelser som en del inte vill ha kvar i skolan.

Enligt min uppfattning är det bara en yrkeskategori som upplever eller påpekar eller ser denna fövandling.
Ja, just det, lärare.

Inte alla, långt ifrån.
Men det räcker med att några gör det.

I bakvattnet på detta följer ju sedan tankar och kommentarer från samma yrkesgrupp om hur
fritidspersonalen bara låter barnen göra....

Fritidspersonal däremot ser oftast barnen i hela skoldagen.
Man kavlar upp ärmarna under skoltid i samarbete och kavlar upp dem ännu mer
under fritidstid.

Vilken sida är skoltid och vilken sida är fritidstid?

Såg en märklig film, "Birdman".

Fantastiska skådespelare och filmmusiken bestående av trumspel var enormt coolt!
Men manuset...
Nej, den får 2 av 5 i betyg av mig.


Inga kommentarer: