onsdag 13 december 2017

Pedagogisk planering för fritids, ja! Men...

PEDAGOGISK PLANERING FÖR FRITIDS, JA!
Det är klart att vi ska ha pedagogiska planeringar för fritids!
Innehållet i planeringen ska innehålla delar som Lgr. 11 berör.
"Rörelse, friluft, skapande o.s.v..."

MEN... måste de vara skriftliga i dokumentform för varje aktivitet?
Nej! Det tycker inte jag!

Varför?!

Jo, därför att det bara blir ännu en pappersprodukt som tar tid att göra och lära sig att göra.
I de flesta fall är de ändå efterkonstruktioner.
Personal lägger ned tid på att göra dem för att skolledningen vill det.

Ändrar det innehållet om alla gör det?
Nej, absolut inte!

Visst, ta fram Lgr. 11 och bläddra för att "hitta mål".
Skriv din planering o.s.v.

Det är inte skriftliga pedagogiska planeringar som höjer fritidspersonalens status!

Se till verkligheten istället.
Minst 70% av fritidspersonal i Sverige är ju outbildade eller barnskötare!
De ska ju få möjlighet till att läsa styrdokumenten!

Vad fritidspersonal bör göra är att bekanta sig och fördjupa sig i Lgr.11!
Kan man innehållet, syften och målen så är vi där!

Men för att fritidspersonal ska få förutsättningar för detta krävs mer planeringstid samt att skolledare ger dem möjlighet till att läsa styrdokumenten!

Men, hur ska det gå till om man som barnskötare har en timmes planeringstid utöver mötestider/vecka?

Sen finns ytterligare en aspekt, barngruppernas storlek...

Vad gäller i första hand på eftermiddagarna?
Jo, en logistik som fungerar.
Dela upp barngrupperna fysiskt så alla får plats och så varje grupp på eftermiddagarna ej blir för stora om möjligt.

Man kan inte ha drama med 10 barn och lämna 45 barn till sina två andra kollegor...
Lägg där till ev. barn som kräver extra stöd men som skolan inte har råd med på fritidstid...

Jag avslutar detta inlägg med en bra bild jag hittade.
Jag hoppas det är OK att använda den. Önskar någon att jag ska ta bort den så gör jag det.

Inga kommentarer: