tisdag 6 februari 2018

Har du inte tid? Du jobbar ju bara på fritids!

HAR DU INTE TID? DU JOBBAR JU BARA PÅ FRITIDS!
Hur många gånger har jag inte fått den frågan?!
Men jag blir lika arg på mig själv varje gång jag ska svara....
För det är så många olika moment jag planerar och genomför ,
så när någon frågar mig kommer jag inte ihåg dem alla.

Jag borde vara luttrad, en gammal biträdande rektor....
Men jag står nästan svarslös, för denna fråga överrumplar mig fullständigt!

Jag har faaan inte en minut över!
Det är det egentliga svaret.

Frtitidsverksamhet ska planeras, samverkanstid ska planeras, materialvård ska genomföras, lokalvård ska genomföras, föräldrasamtal ska göras fortlöpande och planeras ibland, utflykter ska planeras och genomföras, barn skall tas om hand här och nu!!!....vilket innebär-glöm planeringstiden som du tänkte ha...., rastverksamhet, närvarande vid ombyte på idrottslektioner, egen planeringstid, läsa mail och info från arbetsgivare, gå på möten, lägga schema....
Ja, detta var ju bara 2/3 delar ungefär...

Ändå står jag mållös när frågan kommer, varför?!


Inga kommentarer: