söndag 25 februari 2018

Jämför fritids med näringslivet!

JÄMFÖR FRITIDS MED NÄRINGSLIVET!

De flesta företag i näringslivet som producerar produkter eller säljer tjänster har oftast en sak gemensamt.
De introducerar nyanställda.
Nyanställda får ta del av företagets vision, policy, varumärke etc.
I samband med detta får man då introduktion (fortbildning) och manualer och liknande.

Om man börjar jobba på fritids som exempelvis visstidsanställd och ej har någon eller mycket liten erfarenhet, vad får man då????
Jo, oftast frågan:
- Har du jobbat med barn tidigare?
Och sen då?!
Jo, in i verksamheten! Har de tur så hamnar de bland erfarna och duktiga kollegor med erfarenhet och utbildning som "slussar" dem in.
Men oftast kastas man in!
Se på timvikarierna....

Vad som saknas är givetvis en grundlig introduktion!
Ett mindre utbildningspaket skulle väl behövas åtminstone?!

En omedelbar introduktion med texten från skolverket:

Vad styr fritidshem?

Fritidshemmet regleras i skollagen (kapitel 1-6 samt 14).
Vid sidan av skollagen är läroplanen det viktigaste styrdokumentet för verksamheten.
Fritidshemmet ska tillämpa del 1, 2 och 4 av läroplanen.
Varför är det så här?
Återigen får jag en tydlig känsla av hur lite många skolledare tar fritids på allvar.
Tyvärr.

Det här behöver inte vara så svårt.
Alla texter finns ju för nedladdning!
Lägg där till egen text vad gäller policy.
- Inga kaffekoppar i verksamheten.
- Ha alltid noggrann närvarokontroll av alla barn.
- Tillämpa sekretessen!
- Tänk på hur du bemöter barn och föräldrar...

Ja, man kan lägga till mycket vad gäller policy etc.

Behövs det ingen introduktion för att ta hand om barn på fritids?
Ska jag jobba med produktion så behövs ju manual...

Inga kommentarer: