måndag 6 februari 2017

Kap. 4 för fritidshemmen och Ida Nielsen

Någon på ett forum på hemsidan fritidspedagogik.se sade följande:

"Vem tror att kap 4 kommer tvinga huvudmännen att satsa mer pengar på fritidshemmen?"

KAP. 4 FÖR FRITIDSHEMMEN Kommer inte att förändra förutsättningarna 
för sveriges fritidshem, det kan jag lova!
Det är inte det som är avgörande, alltså vad som står i styrdokumenten.
Det handlar om att fritidshemsverksamheten som pågår idag i sveriges skolor
gör det "vägg i vägg" med en verksamhet som är mätbar i resultat.

För hur mäter man om fritidshemsverksamheten håller måtten såsom styrdokumenten 
beskriver att den ska vara?

Jag har under åren arbetat fram olika sätt som jag tycker fungerar.
Mina kollegor runt om i landet har gjort på sina sätt.
Men faktum kvarstår, vi delar inte ut betyg som visar på uppnådda mål enligt kunskapskrav!

Ska vi lägga oss platt då och säga:
- Ge oss nya och fler riktlinjer, det var ändå bättre förr och det kommer aldrig bli så bra igen...
Nej! Såklart ska vi inte det.

Vi ska påtala för kollegor, huvudmän m.fl. att denna verksamhet är viktig och behöver också
medel samt förutsättningar för att leva upp till styrdokumentens mål!

Fritids behöver fortfarande "sälja" sig och visa på vilken bra verksamhet barnen får i detta land tack vare hårt slitande fritidspersonal!

Vi avslutar dagen med denna danska bassist, Ida Nielsen.
Har bl. a spelat med Prince.

Titta bara hur hon leker med denna looppedal och skapar nåt fantastiskt på nolltid.

Inga kommentarer: