tisdag 2 september 2014

Fritidshem i Sverige 2014

FRITIDSHEM I SVERIGE 2014
Är en potatis så het att ingen politiker vill ta i den.
Eller het?
Ja, för mig och många andra är den "het", vi jobbar ju med fritids...

Men varför vill ingen politiker ta tag i den?
Jo, för allt är fel!

- Endast 28,8% av dagens fritidshemsarbetare har adekvat utbildning mot arbete i fritidshem. 

- Det innebär att ca. 70 % är i bästa fall barnskötare? (ca 46% är barnskötare eller har annan eller ingen utbildning, Wikipedia)
Nej, så är inte fallet. Personal som arbetar på sveriges fritidshem idag är ofta unga människor som får sina första erfarenheter från arbetslivet just på fritids...i en skola.

Många av dessa personer är tack och lov väldigt ansvarstagande och duktiga!
Det är tur det!

Men...Hur går det när man på en arbetsplats har personalgrupper som arbetar utifrån samma styrdokument men de har helt olika utbildning och bakgrund? (Lgr 11 och skollagen)

Jo, det blir en klyfta!
En jättestor klyfta.
En klyfta i den pedagogiska diskussionen och i det sociala samspelet mellan personalgrupperna.
Jag tänker främst på lärare-fritidspersonal.

Här tvingas outbildad fritidspersonal arbeta med "elever på fritids" och "erbjuda utbildning på fritidshem"... floskler!
Hur inspirerande är det?
Inte konstigt att de känner sig underlägsna direkt på arbetsplatsen.
I korridorerna går ju lärarkollegor med många års utbildning på högskola.

Man kan inte lyfta en personalgrupp genom att skriva fint i styrdokument, det krävs mer än så Det krävs förutsättningar!

Lägg där till att barngrupperna på fritids ökat lavinartat de senaste 15 åren 
(sen fritids kom in i skolan).
Ca. 83 % av alla barn 6-9 år i sverige är inskrivna på fritids!

Hur tar vi på skolorna då hand om den skaran outbildade och oerfarna fritidspersonal?

Jo, vi skolar dem själva.
Vi försöker sticka Lgr. under näsan på dem och få dem att läsa lite ur våra styrdokument...
Vi engagerar dem så de orkar! (så arbetar i alla fall jag med min fritidspersonal då jag leder dem!)

Jag hävdar fortfarande att fritidshem i sverige håller skolan under armarna!
Så har det varit i många år.

Men när skall fritidshemmen få bättre förutsättningar?
Får inte fritids bättre förutsättningar kan man lika gärna lyfta ut det ur dagens styrdokument!

Låt fritids bli ett privat alternativ i samhället som subventioneras av staten som också har inflytande och koll på verksamheten.

Lyft ut fritids från skolan!

Skolan är inte, har aldrig och kommer aldrig bli fritids rätta miljö.
Det har ju gått över 20 år sedan fritids kom in i skolan och inget har förändrats till det bättre!

Inga kommentarer: